Ved varmgang eller brent inntak må Lnett kontaktes for å få dette utbedret.

Er det kritisk og må utbedres umiddelbart, så kontakt oss på tlf. 51908817 og trykk "9".