Ved varmgang eller brent inntak må Lnett kontaktes for å få dette utbedret.

Er det kritisk og må utbedres umiddelbart, så kontakt oss på tlf. Tlf 51908079. Er det kritisk tast 1, og deretter 9.