Installatører som har spørsmål rundt: 

  • Opphør av strømmåler og abonnement ved riving av bygg. Denne informasjonen må sendes: Målernummer, navn på nettkunde og adresse.
  • Stenging etter skade eller brann

Sendes til Teknisk støtte for installatører.