Når du åpner HAN-port overtar du ansvaret for at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten. Dersom strømmåler står i felles trappeoppgang, felles teknisk rom eller i utendørs målerskap må du sikre dette med lås.

Du kan åpne HAN-port ved å logge deg inn på Min Side og bestille åpning. Husk å huke av for samtykke. Næringskunder kan ta kontakt med vårt kundesenter for å få åpnet HAN-port.

HAN-porten (Home Area Network) er et grensesnitt som kan gi kunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Ulike leverandører tilbyr tjenester basert på data fra HAN-porten (Lnett vil ikke gjøre dette).

Du kan få oppdatert informasjon om utvikling av eget forbruk og eventuell egen produksjon med få sekunders mellomrom via HAN-porten. Eventuelle kostnader i forbindelse med åpning og stenging av HAN-porten dekkes av nettselskapet. Bildene under viser hvor du finner HAN-port på ny strømmåler.

Her finner du ytterligere informasjon om HAN-port (Aidon-målere).

Norsk Elektroteknisk komite, NEK, har laget en webside hvor du finner mer informasjon om HAN-porten.