Det er viktig at det bestilles ordre for fjerning av byggestrøm, slik at byggestrøm fjernes før nytt anlegg kobles til strømnettet. Du bestiller fjerning av byggestrøm ved å sende epost til oss.  
Vi ber om at opphør meldes inn minst en uke før fjerning ønskes.