Det er noen forskjellige varianter på opphør og stenging, og det må derfor avklares hvilken måte som passer best for avsluttningen av det aktuelle abonnemenetet som skal innmeldes før en melder inn.

Metode 1. Skal måleren fjernes pga. at installajonen skal fjernes (eks. riving av bolig/byggning) meldes dette til tekniskkundeservice tks@l-nett.no som opphør. Lnett tar deretter kontakt for demontering av måler.

Metode 2. Skal måleren fjernes og anlegget sammenkobles med annen måler, skal dette meldes inn via elsmart. Det informeres i elsmartmeldingen hvem installatør/elektriker skal kontakte for å avtale utførelse.

Innmelding av opphør via elsmart gjøres slik:

  1. Kryss av for "Arbeid i målepunkt"
  2. Kryss av for "Ett måleranlegg"
  3. Fyll inn post nr. på anleggs adressen.
  4. Fyll inn måler nr. på måleren som skal opphøre.
  5. Trykk opprett melding.
  6. Trykk søk etter ruten med måler nr.
  7. Huk av på anlegget som kommer opp og velg hent valgt anlegg (flik i toppen).

Fyll deretter inn alle nødvendige felter som ikke kom inn ved henting av valgt anlegg og huk av for opphør. I tekstfeltet  det beskrives hvilken måler som skal opphøre og hvilken måler den aktuelle delen av anlegget skal sammenkobles med. 

Opphør kan ikke sendes inn som "Forenklet melding" 

Når alle felter er fylt inn sendes meldingen til godkjenning.