Kabel skal måles i åpen grøft med riktig utstyr. Det er laget skjema for leveranse av innmålingsdata for våre anlegg som skal brukes når man skal levere sosi-filer og bilder. 

Det er også utarbeidet en spesifikasjon for innmåling som stiller krav til leveranse av innmålingsdata, bilder, sosi osv. Her finner du skjema og spesifikasjon for innmåling.