Kabel skal måles i åpen grøft med riktig utstyr. Noen graveentreprenører ordner dette selv og sender det til geotec@l-nett.no som sosi-fil.
Her finner du skjema og spesifikasjon for innmåling.
Eventuelt kan Lnett kontaktes på tlf. 934 88 999 for å få utført denne innmålingen.