Kabel skal måles i åpen grøft med riktig utstyr. Noen graveentreprenører ordner dette selv og sender det til geotec@lyse.no som sosi-fil. Eventuelt kan Lyse Elnett kontaktes på
tlf. 934 88 999 for å få utført denne innmålingen.