Kabel skal måles i åpen grøft med riktig utstyr. Noen graveentreprenører ordner dette selv og sender det til geotec@l-nett.no som sosi-fil.

Dersom du ikke kan foreta innmåling selv, må du kontakte et firma som utfører landmålingstjenester. Lnett har ikke denne tjenesten. 

Her finner du skjema og spesifikasjon for innmåling.