For alle saker som er meldepliktige og har Elsmartmelding vil kortslutningsverdier oppgis i meldingen. Spørsmål om meldinger uten saksbehandler sendes til installator.kontakt@l-nett.no

Alle henvendelser om kortslutningsverdier hvor det ikke er meldepliktig arbeid og det ikke skal sendes melding i Elsmart sendes til: tks@l-nett.no

Her finner du standard kortslutningsverdier: Standard verdier for kortslutningsdata
NB! Det er viktig at dere forholder dere til kortslutningsverdiene som oppgis i meldingen, da det er disse som skal være gjeldende.