• Totalbudsjett: 110 millioner
  • Støtte fra Enova: 40 millioner
  • Varighet: 5 år, 2019-2024
  • Samarbeidspartnere: Avinor, Forus Næringspark, Stavangerregionen Havn, Lyse Elnett, Smartly