• Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
  • Dersom vindkraftverket ikke blir realisert vil behov for ny linje mellom Gilja og Seldalsheia først bli i 2025-2030.
  • Forusatt at Gilja vindkraftverk blir realisert vil det trolig være behov for ny transformatorstasjon på Gilja rundt 2030.
  • Det vil trolig være behov for ny linje Maudal -Gilja i 2030. Dersom vindkraftverk ikke realiseres vil behovet være en linje mellom Maudal og Oltedal.

    Årstallene er foreløpige og kan bli endret.

Dette har skjedd: 

  • NVE ga konsesjon til kraftlinje, traséalternativ 2CG, mellom Gilja og Seldal 11. januart 2018. 
  • Åpent informasjonsmøte i Gilja bedehus torsdag 24. mai 2018. Høringsfrist for å gi uttalelse til søknad var 15. august 2018.
  • Søknad om konsesjon for ny 132 kV-linje mellom Gilja og Seldal er sendt mai 2018.
  • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
  • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.