Kablene som skal byttes går mellom Tronsholen transformatorstasjon og master som står på østsiden av Lyse Elnett sitt kontorbygg. Gravearbeidet starter ved transformatorstasjonen og vil pågå inne på Lyse sitt område før det fortsetter ut langs veien forbi hagesenteret og mot Gamle Ålgårdsvei.

Veien mellom transformatorstasjonen og Gamle Ålgårdsvei holdes mest mulig åpen på dagtid og grøft fylles igjen hver kveld for å sikre tilkomst til parkeringsplasser og transformatorstasjon. 

Etter kryssing av Gamle Ålgårdsvei legges nye kabler i ytterkant av Lyse sin eiendom for så å bli ført opp i eksisterende kabelendemaster. Trekking av kabel utføres før ferien og kabel blir satt i drift til høsten, hvis alt går etter planen. 

I tillegg skal eksisterende luftlinje ved Kleivane legges som kabel i bakken i forbindelse med tilrettelegging av ny tilkomstvei til boligfeltet i Kleivane. Her er det ca 450 meter som skal legges som kabel i bakken. Det er utbygger som betaler for denne del av jobben. 

Det vil også pågå arbeid i Tronsholen transformatorstasjon fra neste uke av og fram til ferien.