Alle selskap i Lyse konsernet har et mål om å bidra til utslippskutt. Å ta vare på og gjenbruke ikke-fornybare ressurser et ett av tiltakene. Lnett stilte krav til leverandørene om gjenvinning når de inngikk avtaler om demontering og avfallshåndtering av utendørsanlegget ved Tronsholen. Stena Recycling er en av dem som har levert sorteringsløsning på stedet og miljøriktighåndtering av metall og elektronisk avfall. 
 
- Lnett har til enhver tid mange pågående prosjekter for å bygge ut eller oppgradere strømnettet. Vi er opptatt av å utføre vår samfunnsoppgave på en måte som gjør at klimautslipp reduseres. Det er derfor svært gledelig at vi lykkes med å resirkulere mye i ett av våre første store riveprosjekt av gammelt anlegg, sier Evy Thorbjørnsen, direktør prosjektstyring i Lnett. 
 
Ifølge sluttrapporten for prosjektet har over 228 000 kg avfall gått til materialgjenvinning, hovedsakelig jernmetall og elektronisk avfall. Resirkulering av metall gir utslippsbesparelser på 390 tonn CO2 for metallet og 240 tonn spart CO2 for elektrisk avfall. 
 
- Gjenvinning av avfall sparer store ressurser og energi. Tronsholen er et godt eksempel på at det nytter å stille krav til leverandørene sine når et prosjekt kan levere 630 tonn CO2-besparelser, sier salg og markedssjef Øyvind Sandve i Stena Recycling Stavanger. 

Salg og markedssjef Øyvind Sandve i Stena Recycling fortalte om Tronsholen-prosjektet på Lyse sin bærekraftssamling i mai. Øyvind Sandve i Stena Recycling fortalte om Tronsholen-prosjektet på Lyse sitt bærekraftsseminar i mai.