I dag går det tre 50 kV strømlinjer nord for Gamle Ålgårdsvei over kirkegården og deretter mot Tronsholen transformatorstasjon. I tillegg går det to 132 kV strømlinjer fra Høylandsåna over Håbafjell og ned til transformatorstasjonen. Det ble i tidlig fase vurdert om disse fem strømlinjene kunne bli lagt som kabel i bakken. Den sørligste strømlinjen over Håbafjell var aldri en del av prosjektet. Tanken var å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon over Håbafjell fram til Høylandsåna.

Planen med å legge kabler i bakken ville gitt lavere kapasitet enn det eksisterende strømlinjer har i området. Beregninger viste at behovet for overføring av strøm vil være større enn den planlagte kapasiteten jordkablene i prosjektet ville gitt. Dersom nødvendig kapasitet skal opprettholdes ved eventuell kabling må det legges ytterligere sett med kabler. Det vil i så tilfelle øke kostnadene vesentlig samtidig som arealbeslaget vil øke, og det er begrenset mulighet for å øke grøftebredden enkelte steder i trasèen.

Behovet for overføring av strøm inn til Tronsholen transformatorstasjon har også endret seg.  Tidligere har det vært planer om å rive en av de to nordligste 132 kV-linjene (Lysebotn-Tronsholen 2) i forbindelse med etablering av ny hovedstrømforsyning fra Lysebotn og inn til regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har nylig gitt midlertidig tillatelse til at denne linjen kan bli stående inntil videre for å kunne knytte til planlagt ny fornybar energi (vind- og vannkraft).