Strømkablene må skiftes på grunn av alder og teknisk tilstand. Det er tre kabelsett over en strekning på 650 meter som nå legges ned. Arbeidet med trekking vil pågå noe utover kveldene for å få arbeidet gjort i løpet av fire uker.

Etter trekking av kabler skal kablene kobles til i master og inne i Tronsholen transformatorstasjon. Når nye kabler er satt i drift vil arbeidet med å fjerne eksisterende kabler i veien inn til Tronsholen starte opp.

Målet er at arbeidet skal være ferdig i løpet av året.