Dersom du skal grave i bakken, så må du først sende gravemelding til oss. Du får da et kart som viser hvor det er kabler og rør i bakken som må hensyntas.

Har du behov for påvisning eller Nær-ved-avtale, så må du også huske å bestille det. Du finner mer informasjon og skjema for bestilling på denne siden.