Statnett har søkt om å få bygge en ny transformatorstasjon på Fagrafjell som ligger i Time og Sandnes kommuner. Lyse Elnett har ansvaret for overordnet distribusjonsnett og vil hente strøm i Fagrafjell for å transportere den videre ut i regionen. Lyse Elnett søker derfor om tillatelse til å bygge nye 132 kV-linjer mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjon, samt linje videre nordover mot Stokkeland. Det er også søkt om utvidelse av Vagle transformatorstasjon.

De nye kraftlinjene vil sammen med utvidelse av Vagle transformatorstasjon styrke forsyningssikkerheten i regionen vesentlig.

Åpent folkemøte på Gandal bydelshus:
Onsdag 23. mai kl. 19-21.

Åpen kontordag hos Lyse Elnett, Gamle Ålgårdsvei 80:
Onsdag 6. juni kl. 13-18.

Det er ikke nødvendig med påmelding hverken til åpent møte eller kontordag.