Kraftledningene som Lnett ønsker å fjerne er bygget på én felles masterekke i ca. 700 meter, og ca. 200 meter jordkabel inne på Stokkeland transformatorstasjon.

Lnett har utarbeidet en detaljplan som beskriver hvordan Lnett skal rive anlegget for å oppfylle kravene i konsesjonen, og slik at miljø og landskap blir ivaretatt best mulig under anleggsarbeidene. Detaljplanen må også være godkjent av NVE før anleggsarbeidet kan starte. 

Informasjon om hvordan du kan sende inn høringsinnspill til NVE er publisert på deres nettside.