Arbeidet starter i uke 21 og 22 med noe helikoptertrafikk. I uke 24 og 25 blir det høye smell når liner skjøtes. Disse blir varslet med sirene i forkant av skjøting. I tillegg er det helikoptertrafikk også disse ukene. 

I utgangspunktet arbeides det hver dag fra kl 07 - 19 i de ukene det jobbes. Normalt vil arbeidet avsluttes fredag i siste arbeidsuke slik at det arbeides hver tredje helg. Arbeidet som gjøres er væravhengig, så det kan bli behov for å jobbe noe ekstra i helgen som påfølger siste arbeidsuke. 

Arbeidet med å strekke liner vil pågå gjennom sommeren og skal ferdigstilles i løpet av september. I uke 27 og 28 planlegges det også skjøting av liner, og det vil være tilfelle videre utover sommeren også. Lnett søker å informere om støyende arbeid på Facebook i grupper som er for området det arbeides i. 

Når arbeidet er ferdigstilt i høst, så vil det etterpå være arbeid med å rydde opp.