Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har godkjent MTA-planen. Både orientering om vedtak (PDF, 67KB) og selve vedtaket (PDF, 2MB) er publisert på prosjektsiden. Det samme er MTA-planen. 

Når MTA-planen nå er godkjent, så nærmer deg seg byggestart for ny kraftledning. Om kort tid vil vi invitere berørte grunneiere til et informasjonsmøte hvor Lnett og entreprenør vil fortelle om prosjektet og arbeidet som skal utføres. Det er ikke fastsatt dato for oppstart av arbeid, men det antas at anleggsstart kan bli mot slutten av september. 

NVE sitt vedtak om godkjennelse av MTA-plan kan påklages. Klagefrist er tre uker etter at grunneiere har mottatt brev med orientering om vedtak. Se mer informasjon i mottatt brev om klagegang.