Nettskog AS vil gjennomføre skogregistreringen og hensikten er å utarbeide et grundig og korrekt underlag for senere erstatningsfastsettelse. Det benyttes håndholdte måleinstrument ved registreringen. 

Registreringen gjennomføres til fots, og alle traséalternativ undersøkes.

Dersom du har spørsmål om gjennomføring av arbeidet, kan du kontakte grunneierkontakt Andreas Janson på epost: andreasj@l-nett.no eller telefon 40 87 38 70. Du kan også kontakte feltarbeiderne direkte på stedet.