- Dette prosjektet vil koble sammen Statnett sin nye transformatorstasjon på Fagrafjell med vårt eksisterende og nye regionalnett («fylkesveiene» i strømnettet), og er en viktig brikke i oppgraderingen av strømnettet i regionen. Det er gledelig at vi nå er i gang med prosjektet, sier prosjektleder Jan Terje Larsen i Lnett. 

Arbeidet med å støype dekke for utvidelse av stasjonen er i gang Det skal bygges ny kraftledning mellom nye Fagrafjell transformatorstasjon, som Statnett har bygget, og stasjonene Vagle og Stokkeland i Sandnes.  I tillegg blir Vagle transformatorstasjon utvidet. Det arbeidet er SR Entreprenør allerede godt i gang med, og dekket på hovedetasjen er ferdig. Utvidelsen av stasjonen gir plass til nye transformatorer og et nytt koblingsanlegg. Det vil etter utvidelsen være fire transformatorer i stasjonen. 
 
Det er inngått avtale med Los Cable med underentreprenør Erik Håland Maskin og Hallingmast for bygging av kraftledningen. Det skal bygges to parallelle kraftledninger i samme trasé. Målet er å starte arbeidet med kraftledningen i september. 
 
Utvidelse av stasjonen er planlagt ferdig i andre kvartal 2025, mens kraftledningen skal være ferdig 3. kvartal 2024. Når utbyggingsprosjektet er ferdig, skal transformatorstasjonen Stokkeland fases ut og rives.  Totalkostnaden for hele prosjektet er rundt 500 millioner kroner.