Det er normalt fagrapporter innen disse temaene som blir laget i forbindelse med søknad om ny kraftlinje og ny transformatorstasjon: Kulturminner og kulturmiljø, jord- og skogbruk, naturmangfold, landskap, friluftsliv og reiseliv.
Det gjennomføres befaring etter behov. Feltarbeid vil foregå i perioden juli 2018 fram til midten av oktober 2018.

De første dagene med befaring ser ut for å bli 6. og 7. juli, da konsulenter skal se på naturmangfold. 
 
Det endelige utredningsprogrammet blir fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter at melding har vært på høring og de har behandlet innspill som er kommet inn.