Ordfører Bjørn Aril Veland klipper den røde snoren for å markere at nye Veland transformatorstasjon bak ham er åpnet. Prosjektleder Kristian Gudmundsen og byggeleder stasjon Øystein Hatleskog holder snoren. Det er ikke hver dag det settes drift på nye transformator-stasjoner, så å få tre nye stasjoner samt to kraftledninger oppgradert i løpet av kun to uker er historisk. 
- Det er en imponerende innsats av alle som har bidratt til dette. Her er det lagt ned mye godt arbeid gjennom hele prosjektperioden, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 

Han er godt fornøyd med at prosjektene er levert på eller før tidsplan, og uten personskader. 

Økt kapasitet til vekst
"Fylkesveiene i strømnettet" (regionalnettet) ble bygget på 1950-70-tallet og er modent for utskiftning. Oppgraderingen sikrer at vi fortsatt kan ha stabil strømforsyning. Når det bygges nytt, så blir samtidig kapasiteten økt betydelig uten at investeringskostnaden øker nevneverdig. Nye Håland transformatorstasjon har til eksempel nær tre ganger så høy kapasitet som gamle Håland stasjon.

- Dette prosjektet er med på å gi kapasitet til forventet økning i strømforbruket på Jæren. Et godt utbygd og robust strømnett er en forutsetning for at flere kan bo og arbeide på Jæren. Det er også en forutsetning for at eksisterende bedrifter kan vokse, nye etablere seg og at energiomstillingen fra fossil til fornybar energi kan fortsette, sier Jan Terje Larsen, prosjektleder for bygging av nye Håland transformatorstasjon. 
Han har også vært prosjektleder for Lnett sitt nye anlegg på Fagrafjell transformatorstasjon som Statnett har ansvaret for.  

Forsert framdrift i Ryfylke
I Ryfylke er prosjektet for å oppgradere "fylkesveiene" med ny kraftledning og nye transformatorstasjoner foran skjema. Åpningen av Veland transformatorstasjone er en milepæl på vei til Hjelmeland som har det mest kritiske strømbehovet. Allerede i august skal kraftledningen videre til Hjelmeland spenningssettes. Også det tidligere enn først planlagt.

– Prosjektet har gått vanvittig bra, og vi vil derfor sette strøm på transformatorstasjonene og kraftledningen flere måneder tidligere enn planlagt. Til høsten blir det åpning av trafostasjonen i Hjelmeland, og det er noe flere bedrifter venter på, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen. 

I Ryfylke blir også distribusjonsnettet, "kommunale veier i strømnettet" bygget om fra 11 kV til 22 kV i løpet av 2023 og 2024. Det gir tre til fire ganger så høy kapasitet som dagens strømnett. Mandag 19. juni blir to av distribusjonsnettlinjene i Nordre Strand koblet til nye Veland trafostasjon. 

Måling og testing 
Prøveleder Alf Morten Johansen på nye Håland transformatorstasjon under måling før driftssettelseDet er et omfattende arbeid som må utføres i ukene før det kan settes spenning på en ny transformatorstasjon. På Håland, sør for Bryne, er det lagt ned flere nye strømkabler i distribusjonsnettet langs veien nordover fra den nye transformatorstasjonen. Tre av settene er det nå satt drift på. 
Det er gjort tester for å kunne finjustere vernet, som er viktig for å beskytte anlegg og mennesker mot feil og skader. 
Alf Morten Johansen i Lnett er prøveleder på nye Håland transformatorstasjon, og kom inn i prosjektet siste halvår i forbindelse med at det skal settes drift på anlegget. Han forteller at det er hektisk aktivitet for å få verifisert at alt fungerer slik det skal. 
- Så langt går dette veldig bra. Det er mange automatiserte og fjernstyrte løsninger på nye anlegg. På denne stasjonen er det lett å komme til med måleutstyr, noe som gjør jobben enklere, forteller Alf Morten Johansen. 

Fakta nye Håland transformatorstasjon:

 • Bygning med grunnflate på ca 575 kvadratmeter
 • To transformatorer på 50 MVA hver, og plass til å kunne sette inn en tredje transformator ved framtidig behov
 • Ny stasjon har nær tre ganger så stor kapasitet som gammel stasjon
 • Byggearbeid startet i februar 2022. Råbygg oppført juni 2022
 • Kontrakt på bygg: Jærentreprenør

Fakta ny kraftledning Opstad-Håland:

 • Ny 132 kV kraftledning på 9,1 km går mellom to nye transformatorstasjoner, Opstad og Håland.
 • Ny kraftledning følger i tilnærmet lik trasé som tidligere 50 kV-linje det meste av strekningen før den svinger av vestover til Rindå og nye Håland transformatorstasjon litt sør for Bryne.
 • Den nær 60 år gamle kraftlinjen ble revet høsten 2021Linjearbeidet startet opp april 2022
 • Linjeentreprenør Eviny Solutions, gravearbeid Rørheim Maskin, forskaling og betongarbeid Fjellbygg

Fakta nye Veland transformatorstasjon:

 • En transformatorer på 32,5 MVA, og plass til å kunne sette inn en til transformator ved framtidig behov
 • Byggearbeid startet i november 2021. 
 • Kontrakt på bygg og grunnarbeid: Kruse Smith

Fakta ny kraftledning Dalen-Veland-Hjelmeland:

 • Totalt nær 30 km lang kraftledning
 • Comrod, bedrift på Tau, leverer komposittstolper til ca 80 prosent av mastepunktene
 • Benytter slisseboring for å sette komposittmaster i fjell, noe som gir mindre fotavtrykk
 • Totalenteprise: LinjePartner