Det meste av arbeidet i den nye transformatorstasjonen i Hjelmeland er også ferdig, og det blir satt drift på stasjonen samtidig som det settes spenning på luftledningen mellom Veland og Hjelmeland.

Oppgraderingen av regionalnettet («fylkesveiene» i strømnettet) er viktig. Dagens regionalnett er 50-70 år gammelt og det er behov for økt kapasitet i strømnettet for å dekke det økende behovet for strøm i Strand og Hjelmeland kommuner. De nye kraftledningene vil ha nær tre ganger så mye kapasitet som de gamle kraftledningene. 

Hensyn ved arbeid nær luftledning
Lnett minner om at det er noen begrensninger for arbeid og aktivitet nær luftledningen. Arbeid og aktivitet som foregår nærmere luftledningen enn 30 meter skal varsles Lnett fordi det kan utgjøre fare for personer og/eller skade luftledningen. Dette vil for eksempel være aktuelt ved bruk av gravemaskin, gjødselspreder og andre større anleggsmaskiner. Det er ikke nødvendig å varsle flere ganger ved gjentakende bruk av samme utstyr. 

Du kan starte opp arbeidet etter at Lnett har gitt skriftlig samtykke. Lnett behandler saken innen fem virkedager, og kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.
Varsling av arbeid nær kraftledning skjer ved å fylle ut skjema. Dersom Lnett gir aksept, eventuelt på fastsatte vilkår, foreligger en såkalt «nær-ved-avtale» (NVA). NVA-avtalen gjelder for utstyret som benyttes og for en lengre periode dersom dette er et vedvarende behov.

Grunneiere til den nye luftledningen vil også motta brev om spenningssetting av Veland-Hjelmeland. 

Oppgradering lavere nettnivå
Det er ikke bare regionalnettet som oppgraderes. Det gjøres også en større jobb for å oppgradere distribusjonsnettet (de "kommunale" veiene i strømettet) i Ryfylke. 
Denne delen av strømnettet transporterer strømmen helt fram til alle kunder, og også her økes kapasiteten ved arbeidet som nå pågår.

Strømnettet ut fra ny transformatorstasjon i Hjelmeland er en del av dette prosjektet, og disse blir det satt spenning på litt senere i høst.