1"Nær ved" -avtale skjema

NVA

NVA er en avtale som skal sikre at de som arbeider nær et anlegg /infrastruktur er kjent med farene ved slikt arbeid og at sikkerhet til anlegget blir ivaretatt. En slik avtale kan også innebære ulike tiltak som feks kontrollør fra Lnett eller utkobling av anlegg i arbeidsperioden. Det blir pekt ut en sikkerhetsansvarlig og iverksatt sikkerhetstiltak. Du trenger en nær ved-avtale når du skal arbeide innenfor gitte avstander fra kabler, linjer og rør eller stasjoner. Før du bestiller NVA må du ha bestilt og mottatt svar på gravemelding, og påvisning må være utført dersom det skal gjøres arbeid nær kabler/rør i bakken.

Anleggstyper det ønskes NVA for
 
 
 
Arbeid nær luftledning:
 
Arbeid nær kabler/rør:
 
(Det må velges dato 5 virkedager fram i tid)

2"Nær ved" -avtale skjema