Det blir tatt en del bilder som skal brukes i fagrapporter og for å lage visualiseringer. Befaringene som gjøres nå er i forbindelse med utarbeidelse av fagrapporter for kulturminner og kulturmiljø, landskap, friluftsliv og reiseliv.

Disse rapportene er en del av underlaget for å få komme fram til anbefaling av trasé mellom Veland og Hjelmeland. De er også en del av konsekvensutredningen, som skal være med i en fremtidig konsesjonssøknad.

Når konsesjonssøknad er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og legges ut på høring blir også fagrapportene lagt ut på nettsidene til NVE samt på denne nettsiden for prosjektet.