På det digitale informasjonsmøtet ga Lnett og vår linjeentreprenør informasjon om anleggsarbeidene. Les presentasjonen fra møtet onsdag 12.januar kl 16-17 (PDF, 4MB)

Lnett har som mål å gjennomføre prosjektet med minst mulig ulempe for alle berørte parter langs linjen. Linjepartner er hovedentreprenør for linjebyggingen og arbeider på nordsiden av Årdalsfjorden er ventet å starte opp kort tid etter dette informasjonsmøtet. 

Åpen kontordag på Hjelmeland
Lnett inviterer også en åpen kontordag der grunneiere og rettighetshavere kan stille spørsmål om sin eiendom direkte til entreprenør, grunneierkontalt og prosjektleder. Dette er også en god anledning til å se på kart og dele informasjon med Lnett og Linjepartner om hensyn som bør tas på din eiendom. 

  • Tidspunkt: Torsdag 13. januar mellom kl. 12.00-15.00
  • Sted: Nye Hjelmeland transformatorstasjon, Søre Puntsnes 18, 4130 Hjelmeland. Parkering ved prosjektkontor (like nedenfor brannstasjon ved Søre Puntsnes) 

Av hensyn til gjeldende smittevernregler er det fint om alle som ønsker å treffe oss på den åpne kontordagen kan gi beskjed i forkant, slik at vi avtaler møtetid på Hjelmeland. 

Kontakt oss gjerne
Vi ønsker å ha en god dialog gjennom anleggsperioden og håper dere har mulighet for å delta på digitalt informasjonsmøte eller komme innom på den åpne kontordagen på Hjelmeland. Du kan også sende oss en epost eller ta kontakt på telefon: 

  • Prosjektleder Kristian Gudmundsen
    kristian.gudmundsen@l-nett.no / 915 58 386
  • Grunneierkontakt Jon Tjåland
    jon.tjaland@l-nett.no / 992 07 443

 

Saken ble sist oppdatert 12. januar med presentasjonen fra informasjonsmøtet.