Politikere i Hjelmeland og Strand kommuner har vært opptatt av å sikre nok strøm til nærings- og samfunnsutvikling i sine kommuner. De har fulgt Dalen-Veland-Hjelmeland prosjektet tett fra planlegging til bygging og gjennomføring. Nå ønsket de å se hvordan den nye kraftledningen tar form. 

I Hjelmeland fikk ordfører Anita Riskedal, Anne Kari Skogerbø fra administrasjon og Torunn Munthe, gruppeleder i Hjelmeland Høyre, tatt en befaring av den nye transformatorstasjonen samt blitt med ut i felt for å se graving til fundament for vinkelmast. De så også en ferdig oppsatt vinkelmast og var på befaring på Nessa. 

Befaring ved Hjelmeland transformatorstasjon. Fra venstre Anne Kari Skogerbø i Hjelmeland kommune, Kristian Gudmundsen og Viktor Wigdahl (Lnett), Torunn Munthe (Hjelmeland Høyre) og ordfører Anita Riskedal.

Befaring ved Hjelmeland transformatorstasjon. Fra venstre Anne Kari Skogerbø i Hjelmeland kommune, Kristian Gudmundsen og Viktor Wigdahl (Lnett), Torunn Munthe (Hjelmeland Høyre) og ordfører Anita Riskedal. 

Strand kommune dro på befaring på Veland for å se den nye transformatorstasjonen. For noen år siden sto den gamle transformatorstasjonen på Veland i fare for å bli nedlagt, men med økt effektbehov i hele Ryfylke endret situasjonen. Nye Veland transformatorstasjon er nå blitt et viktig knutepunkt i Ryfylkenettet. 

Strand kommune viste stor interesse under befaringen på Veland transformatorstasjon. Her er (f.v) Oddbjørg Sætre (kommunalsjef samfunn), Geir Bolme (politisk sekretær), Ketil Barkved (Ryfylke IKS/New Kaupang), Kristian Gudmundsen (prosjektleder Lnett) og Kommunedirektør Mette Barkved Hansen (kommunedirektør).

Strand kommune viste stor interesse under befaringen på Veland transformatorstasjon. Her er (f.v) Oddbjørg Sætre (kommunalsjef samfunn), Geir Bolme (politisk sekretær), Ketil Barkved (Ryfylke IKS/New Kaupang), Kristian Gudmundsen (prosjektleder Lnett) og Kommunedirektør Mette Barkved Hansen (kommunedirektør). 

Fungerende ordfører Bjørn Aril Veland, Ketil Barkved i Ryfylke IKS / New Kaupang, kommunedirektør Mette Barkved Hansen og flere fra administrasjonen og deltok på omvisningen. 

-    Tilbakemeldingen fra begge besøkene var at det var nyttig å komme ut å få se anleggene som bygges, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen i Lnett. Han la til at alle i prosjektet jobber på for at prosjektet kommer på drift tidligere enn først planlagt.