Det blir utført inntil fire grunnboringer på hvert av de tre alternative stasjonsområdene. I tillegg blir det tatt jordprøver som blir videresendt til analyse. For stasjonsalternativ 1 og 3 blir det også tatt måling av grunnvannstand. 

​Grunnundersøkelser er en del av underlagene som brukes for valg av stasjonsplassering. Det vil senere bli gjort en ny og grundigere grunnundersøkelse for stasjonstomt som blir valgt. 

Under menypunktet "Dokumenter" kan du se kart over alternative stasjonstomter.