Melding med forslag til utredningsprogram for ny kraftledning mellom Veland og Hjelmeland var på offentlig høring høsten 2018. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har fastsatt et utredningsprogram for prosjektet, altså hvilke forhold skal Lyse Elnett utrede for å vise alle konsekvenser av prosjektet. 

​Våren 2019 besluttet Lyse Elnett en helhetlig plan for overordnet framtidig strømnett i Ryfylke. Der kom det fram at det er en stor fordel å knytte ny kraftledning mellom Strand og Hjelmeland kommuner til i Dalen transformatorstasjon i stedet for i Veland transformatorstasjon. Det er derfor blitt sett på mulige traséer for ny kraftledning på strekningene Dalen - Holteheia og Dalen- Paddevatnet (sør for Årdalsfjorden). 

Informasjonsmøte
Sted: Kommunestyresalen, Rådhusgaten 7 på Jørpeland
​Dato: Tirsdag 3. september kl. 19.00

Åpen kontordag
​Sted: Lyse sine kontorlokaler på Jørpeland, Kvalshaug 6
​Dato: Onsdag 4. september kl. 12.30 - 18.00

Det er ikke nødvendig med påmelding.