På informasjonsmøtet vil Lyse Elnett (nå Lnett) og vår totalentreprenør for bygging av luftledningen, LinjePartner,  informere om anleggsarbeidene. LinjePartner benytter blant annet det lokale firmaet Comrod som underleverandør av komposittmaster til hoveddelen av traséen. Etter at innledende informasjon er gitt, vil det bli mulighet for at den enkelte kan stille spørsmål om sin eiendom direkte til entreprenør, grunneierkontalt og prosjektleder. Anleggsperioden er planlagt å vare frem til oktober/november 2023. 

  • Tidspunkt: Onsdag 10. november kl. 17:00 -19:00
  • Sted/adr: Kommunestyresalen – Rådhuset i Strand kommune; Rådhusgt. 2, 4100 Jørpeland

Strømforbruket i Ryfylke har økt kraftig siden regionalnettet ble bygget, og det er derfor et stort behov for å øke kapasiteten i området. Næringslivet har varslet flere større strømuttak og ønsker å tilkoble ny og utvidet kraftproduksjon. Prognoser for effektbehov i Ryfylke viser en tredobling fram mot 2050-2060. For å sikre god og stabil strømforsyning i framtiden må strømnettet oppgraderes og bygges for spenningsnivået 132 kV.

Vi ønsker å ha en god dialog med alle grunneiere gjennom anleggsperioden og håper dere på tross av kort frist har mulighet for å komme på møtet. Vi setter pris på påmelding i forkant, gjerne via epost til jon.tjaland@l-nett.no eller SMS til 95150384

  • Informasjonsmøte for berørte grunneiere i Hjelmeland vil bli avholdt i løpet av første kvartal 2022, i forkant av at anleggsarbeid starter opp på nordsiden av Årdalsfjorden.