Dere treffer oss på Hjelmeland samfunnshus. Grunneiere, naboer og andre interessenter kan møte oss for en prat, stille spørsmål eller få hjelp til å sende innspill til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Det er nå alternative traséer og plassering av transformatorstasjon på Veland i tilleggssøknaden. Når NVE skal vurdere hva de skal gi konsesjon på, så er det viktig for dem å få innspill på alternativene og om det er tiltak som kan redusere ulempene.

Påmelding til kontordag kan gjøres via denne bookingsiden. Her kan du velge tidspunkt og om du vil prate med prosjektleder Torbjørn Grødem eller grunneierkontakt Andreas Janson. Dersom du ønsker å prate med oss og ikke har anledning til å komme på kontordagen, så er det bare å ta kontakt.  

Det blir holdt møte for grunneiere og naboer på Veland, hvor vi nå søker om å bygge ny transformatorstasjon. Møte er samme dag som kontordagen og blir i gymsalen på Nordre Strand oppvekstsenter kl. 19-21. Det er gitt informasjon om påmelding og smittevernhensyn i brev til grunneiere på Veland. På grunn av smittevernhensyn blir det ikke åpent informasjonsmøte for hele strekningen berørt av tilleggssøknaden. 

Frist for å komme med innspill til NVE er 9. november 2020 for tilleggssøknaden. Skjema for å gi innspill finnes på NVE sine nettsider. Innspill kan også sendes som epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. 

Minner om retningslinjer for smittevern for dem som skal delta på møte eller kontordag. Vi må påse at avstand holdes, god hostehygiene og håndhygiene brukes, og har du symptomer, selv milde, på korona, så kan du dessverre ikke komme.