Den nye 132 kV kraftledningen vil gå fra Dalen via Veland i Strand kommune til Hjelmeland.  Rundt ti næringslivsledere i Strand og Hjelmeland deltok på markeringen og er glade for at de nå får økt kapasitet til å drive næringsutvikling. 
 
- Behovet er udiskutabelt. Vi har flere bestillinger fra virksomheter som trenger mye strøm for skape nye arbeidsplasser og utvikle næringslivet i Strand og Hjelmeland. Nå skal vi gjøre vårt til at vi får bygget og satt i drift ny kraftledning og nye transformatorstasjoner, så raskt som mulig, samtidig som vi ivaretar hensynet til grunneiere, helse, miljø og sikkerhet under byggeperioden, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 
 
Går alt etter planen vil den nye kraftlinjen ferdigstilles i fjerde kvartal 2023, og settes i drift tidlig i 2024. 
 
- Det er ønskelig og helt nødvendig med mer strømkapasitet, sier ordfører Bjørn Laugaland i Hjelmeland. 
 
Han fikk i dag æren av å ta de første gravetakene med på  det som skal bli den nye transformatorstasjonen på Hjelmeland. I dette bygge prosjektet skal det også bygges ny transformatorstasjon på Veland og dagens stasjon på Dalen ved Jørpeland skal utvides. 
Ordførerne Bjørn Laugaland i Hjelmeland og Irene Heng Lauvsnes i Strand kommune på første gravetak. Ordførerne i Hjelmeland og Strand, Bjørn Laugaland og Irene Heng Lauvsnes er fornøyd over at byggingen av ny kraftledning fra Dalen, via Veland til Hjelmeland nå er påbegynt.

 
Både Laugaland og ordfører Irene Heng Lauvsnes i Strand kommune ser fram til dagen Tytlandsvik Aqua, Norsk Stein, Tau Næringspark, Vartdal Plast og Fiskå Mølle med flere kan starte opp planlagt aktivitet fordi det er nok kapasitet i strømnettet. 
 
- Et tett og godt samarbeid er nøkkelen til å lykkes. Dette prosjektet viser hva som er mulig å få til når alle står på for å finne gode løsninger, sier Lauvsnes. 
 
- Betydningen av dette prosjektet for næringslivet er godt beskrevet av ordførerne i Strand og Hjelmeland, men jeg vil legge til at den jobben vi nå gjennomfører legger til rette for morgendagens arbeidsplasser, som er viktig for Lyse Konsernet, sier Grethe Høiland, styreleder i Lnett, og direktør for Lyse Energi.