NVE har kalt inn til åpent informasjonsmøte på Høiland Gard i Årdal onsdag 22. august kl. 19.00.

Behov
Bakgrunnen for prosjektet er en kraftig økning økt behov for strøm i området. Det er særlig etablering av ny næringsvirksomhet og ny elektrisk ferge som utløser behovet for en oppgradering nå. Dagens overordnet strømnett i Hjelmeland ble bygget ut på 1970-tallet, så også alderen tilsier at det trengs en oppgradering.

Det høyeste målte strømforbruket i Hjelmeland kommune og området rundt var omkring 15 MW i 2016. Det er varslet flere større strømuttak fra næringslivet, samt ønsker om tilkobling av ny og utvidet kraftproduksjon. Det er blant annet søkt om strøm til elferge Hjelmeland-Nesvik og i tillegg er det en generell vekst i området. Prognoser for effektbehov viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060.
 
Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes. Det nye strømnettet bygges for spenningsnivået 132 kV, men blir driftet på 50 kV (likt som dagens spenningsnivå).
 
Møte og kontordager
NVE inviterer til åpent folkemøte på Høiland Gard i Årdal:
Onsdag 22. august kl 19:00 til 21:00.
Adresse: Kyrkjevegen 186, 4137 Årdal i Ryfylke.

I tillegg til det offentlige møte, vil Lyse Elnett arrangere åpne kontordager:
Tirsdag 28. august kl. 12:00-18:00, Spa-hotell Velvære på Hjelmeland
Onsdag 29. august kl. 12:00-18:00, Rådhuset på Jørpeland

Det er ikke nødvendig med påmelding. De åpne kontordagene arrangeres for å gi anledning til å møte representanter fra Lyse Elnett og få mer informasjon om prosjektet. Det er også mulig å finne kart og mer informasjon på nettsiden til prosjektet. 

Høring
Høringsfrist for å komme med innspill til søknadene er satt til 20. september. Norges vassdrags- og energidirektorat har lagt ut informasjon om meldingen på sin nettside, og her kan du også sende inn uttalelser til meldingen. 
Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO.