Innspill gis til vår grunneierkontakt for prosjektet, epost eller ved kontakt per telefon. 

Åpent informasjonsmøte ble holdt 18. april i Hjelmeland, mens åpen kontordag ble holdt 19. april. På åpent informasjonsmøte ble det fortalt om bakgrunnen fra prosjektet, hva prosjektet innebærer og prossessen framover. 

​Det er raskt behov for økt kapasitet i overordnet strømnett til Hjelmeland på grunn av konkrete henvendelser i forbindelse med elferge og ny næringsvirksomhet, samt generell vekst og alder på strømnettet. Arbeidet med å se på traséer for ny 132 kV-linje mellom Veland, Årdal og Hjelmeland, samt plassering av ny transformatorstasjon på Hjelmeland er satt i gang. 

- Vi ønsker innspill fra innbyggere og brukere av området tidlig i prosessen. Det er de som kjenner området best og sitter på nyttig informasjon når vi skal fortsette planleggingen. Planen er å sende melding om oppgradering av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå før sommeren, sier gruppeleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.

Det vil etter planen bli sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om prosjektet før sommeren. Denne meldingen blir sendt på offentlig høring, og da blir det også mulighet for å gi innspill til planene.