Prosjektet går nå over i neste fase og starter det innvendige arbeidet med å ferdigstille byggene med maling, strøm og andre installasjoner. Deretter settes det inn elektromekanisk utsyr nødvendige for å drifte 132kV-anlegget. I tillegg gjøres det klar for nye kabler i stasjonene på Veland og Hjelmeland. Det er Kruse Smith som er totalentreprenør for stasjonsbyggene.

- Arbeidet går veldig bra. Vi har holdt framdriftsplanen med å reise disse to råbyggene, og det er svært gledelig siden vi vet at næringslivet i området er i vekst og har stort behov for en styrket strømforsyning. Det er også veldig godt at det er null fraværsskader i prosjektet, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen i Lett.

- Under kranselaget var det kjekt å høre selskapene skryte av hverandres bidrag så langt. Prosjektleder sa om Kruse Smith at de er profesjonelle og pålitelige, og at samarbeidet er svært godt. Kruse Smith sa at byggherre er framoverlent og tett på, og de roste også det gode samarbeidet med Lnett. Entreprenøren hadde hatt glede av å bli utfordret på mer miljøvennlige bygg, og hadde lært mye av å arbeide med den mer miljøvennlige lavkarbon betongen som er benyttet i byggene, forteller Evy Thorbjørnsen, direktør prosjektstyring i Lnett.

De nye transformatorstasjonene har samme arkitektoniske utforming som transformatorstasjonene på Opstad og Håland på Jæren. 

- Dette er en del av en viktig oppgradering av strømnettet til fremtidens spenningsnivå. Vi har gode leverandører med oss på laget og målet er at nye transformatorstasjoner og den nye kraftlinjen kan settes i drift i slutten av 2023, sier Evy Thorbjørnsen, direktør prosjektstyring i Lnett.

Prosjektlederne Arne Neset i Kruse Smith (t.v) og Kristian Gudmundsen i Lnett.
Prosjektleder Arne Neset i Kruse Smith overrekker en kransekake til prosjektleder Krisitan Gundmundsen i Lnett til stor glede for alle som deltok på kranselaget 29. juni 2022.