Lnett har sammen med totalentreprenør hatt en grundig gjennomgang av årsak til strømbrudd i Hjelmeland under det kraftige uværet i november i fjor. Det er kommet fram til to bakenforliggende årsaker til sammenslag mellom eksisterende 50 kV-linje og ny 132 kV-linje der de to krysser hverandre nord for Årdalsfjorden. 

Det har vist seg at spesielle stedlige forhold ved sterke østlige vindkast ikke har blitt tilstrekkelig hensyntatt ved prosjektering. I tillegg ble den nye kraftlinjen montert noe lavere enn spesifisert. 

Den nye linjen er nå strammet opp for å få større avstand mot eksisterende 50 kV-linje. I tillegg arbeides det med å få satt opp en ekstra sikringmast på eksisterende linje slik at luftstrekket blir kortere, og store utsving på denne linjen unngås under kraftig uvær.  

Lnett beklager overfor alle som mistet strømmen, og jobber med å utføre tiltak for å hindre at det skjer i igjen.