Lyse Elnett skal sende melding om planene for nye 132 kV-linjer og ny transformatorstasjon til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, før jul. Før vi sender meldingen ønsker vi innspill fra grunneiere og andre med interesser i området og holder derfor åpent møte og åpne kontordager. 
 
Åpent informasjonsmøte: 
Tirsdag 2. oktober kl. 19.00 i kommunestyresalen i Randaberg

Åpne kontordager 

  • Torsdag 4. oktober kl 12-18 på kommunehuset i Randaberg
  • Mandag 15. oktober kl 12-18 på kommunehuset i Rennesøy

Det er ikke nødvendig med påmelding. 

For grunneiere, rettighetshavere, interessenter og andre vil det være flere anledninger til å gi innspill. Dette er første mulighet, deretter vil melding om planene bli lagt ut på offentlig høring og til slutt vil konsesjonssøknad legges ut for offentlig høring når vi kommer så langt.

Presentasjonen som vises på åpent informasjonsmøte vil bli lagt ut under "Dokumenter" på prosjektsiden etter møtet.