Meldingen skal bidra til å gi offentligheten og berørte parter informasjon om prosjektet og sikre at det kommer inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet.Melding med utredningsprogram, samt tilhørende kart er lagt ut på denne prosjektsiden under "dokumenter og kart". Her finner du også presentasjoner og andre dokumenter.

Høringsfrist
Fristen for å komme med innspill til meldingen og utredningsprogrammet er satt til 27. mars 2019. Innspill skal sendes til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Det kan gjøres digitalt via NVE sine nettsider.

Innspill kan også sendes som epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Husk å merke epost og brev med hvilket prosjekt du gir innspill til.

Åpent møte med NVE:
Varen kulturscene i Randaberg, Torvmyrveien 22
Torsdag 7. mars kl 19.00

Lyse vil i tillegg arrangere åpne kontordager for grunneiere og andre som har spørsmål til prosjektet eller ønsker mer informasjon om hvordan de kan bli berørt av prosjektet.

Åpne kontordager:
Randaberg kommune, kommunestyresalen 11.mars 1200-1800
Rennesøy kommune, formannskapssalen 12.mars 1200-1800