Det skal bores flere hull og tas prøver på stasjonsplassering nummerert som 1, 3 og 4 i Melding som er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). På plassering nummer to er det vurdert at det ikke er behov for nærmere undersøkelse ettersom det er fjell i dagen på denne tomten.

Grunnundersøkelser er en del av underlagene som brukes for valg av stasjonsplassering i forbindelse med søknad om konsesjon som skal sendes senere for å få tillatelse til å bygge.

Kart under menypunktet "Dokument og kart" viser mulige plasseringer av ny transformatorstasjon.