Totalt var det åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som fikk tildelt midler i dag. Prosjektet der Lyse deltar er et av de større prosjektene som ble tildelt penger.  

Stor nytteverdi
– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.
Målet med satsingen til Enova er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

På Stavanger Lufthavn vil Avinor etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og effektstyring. Flyplassen har som mål å bli selvforsynt med fornybar energi i 2025 ved å få 20 dekar solceller ved rullebanen sammen med batteribank.

- Dette prosjektet blir en driver for å få grønn luftfart i Norge, og bidrar til å posisjonere Avinor og Norge som ledende drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger Lufthavn, Sola.  
Lading av ett elektrisk fly, tilsvarer like mye energi som hele flyplassen bruker til enhver tid i dag. I tillegg har Risavika Havn og Forus Næringspark behov for strøm til lading av skip og busser.

Styring av strømbehov
Ved å ta i bruk en styringsplattform utviklet av Smartly ønsker man å få de ulike elementene til å fungere sammen på tvers av bygg og områder. Styringen gjøres ved hjelp av analyser og prognoser for både energiproduksjon og energiforbruk. Kunstig intelligens automatiserer denne styringen, både mot tradisjonelle behov i bygg og ikke minst mot de nye elementene som er stasjonære batterier, lokal sol- og vindenergiproduksjon samt lading av fly, busser, skip og biler.

- Vi ser at vi kan ha en sentral rolle i det grønne skiftet med elektrifisering av transportsektoren og styring av energiforbruk i bygg. Det er derfor veldig spennende å delta i dette prosjektet sammen med så store aktører og stort volum, sier Trond Furenes, leder produkt og kommersialisering i Smartly.

Smartly og Lyse Elnett (selskaper i Lyse-konsernet) har allerede prosjekter der de tester teknologi som de vil videreutvikle og bruke i dette demonstrasjonsprosjektet. I prosjektet som nå startes opp er planen å bygge om åtte-ni nettstasjoner for å fjernstyre dem, og så bruke driftssystemet til Lyse Elnett for å få til en god fordeling av effekt.

Spennende samarbeidsprosjekt
- Dette er et veldig spennende prosjekt der Lyse i dialog med store kunder kan finne en løsning som kan få stor betydning for å få til en storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom vi skal bygge ut strømnettet for å ha kapasitet til at strømforbruket går for fullt samtidig, så vil det koste samfunnet mye, sier leder for smarte nett Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.

Prosjektet vil sørge for samarbeid med andre viktige samferdselsaktører, og skal dele erfaringer fra prosjektet med andre lufthavner i Avinor for å oppnå visjon om elektrisk luftfart i 2040.