Verden står i en situasjon hvor behovet for leveranse av forutsigbar og stabil energi er stort, samtidig som klimautfordringene skal håndteres med blant annet elektrifisering. 
- Skal vi fortsatt levere stabil og god strømforsyning til kunder i framtiden, så må vi øke graden av samhandling på tvers og digitalisering av bransjen. For å klare det, så har vi enkelt forklart laget et felles alfabet for håndtering av data, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 

Modell lastet ned over hele verden
Det er en ny standard informasjonsmodell for strømnettet som er laget, og som beskriver hvordan ulike komponenter i nettet skal kategoriseres og hvordan de er knyttet til hverandre. Modellen er lastet ned over 700 ganger, og nettselskaper med mange millioner kunder har sagt de vil bruke modellen framover. 

- Vi må tilby kundene og markedet de tjenestene som gjør elektrifisering mulig, samtidig som vi må utvikle og drifte nettet på en måte som sikrer stabil leveranse av strøm. Dette klarer ikke vi uten å fornye oss og være med på teknologiutvikling, slik vi har gjort gjennom arbeidet med den såkalte UN-modellen. Det å ha felles og robust modell og språk i bunn gjør det mulig å jobbe med en «digital tvilling» av nettet. Dette er en forutsetning for at vi som nettselskap kan være med å løse de utfordringene vi som samfunn står ovenfor, sier administrerende direktør i Elvia, Trond Skjellerud.

Esri overtar modellen 
Esri, et verdensledende selskap innen geografiske informasjonssystemer, overtar nå informasjonsmodellen som nettselskapene Lnett og Elvia har ledet utviklingen av. Modellen blir europeisk standard i Esri sine produkter for nettselskaper.
  
- Arbeidet med ny modell er utført I tett samarbeid med Esri, og dette er forsterket gjennom arbeidet med å integrere datamodellen. Dette sikrer framtidig vedlikehold og utvikling av datamodellen for strømnettet innen Esri sine løsninger. En datamodell med global brukerstøtte for kraftbransjen er kritisk for Esri, og dette steget viser Esri sin langsiktige forpliktelse for å levere datamodeller og løsninger for nettselskaper i hele verden, sier Anastasiia Savchenko, Business Development Manager i Esri.

Kraftsystemet blir mer og mer komplekst med økende lokal produksjon og store næringskunder med høyt strømforbruk ulike steder i nettet. Det gir større behov for god datakvalitet og bruk av ny teknologi for å ha enda bedre kontroll på de ulike komponentene i strømnettet. 

Om informasjonsmodellen
Nettbransjen har mye informasjon om ulike komponenter i strømnettet, men det har tidligere ikke vært en standard modell for hvordan slik informasjon blir kategorisert, og IT-leverandører bruker ulike modeller. Et felles språk gjør at nettselskapene raskt kan ta i bruk rutiner for datautveksling som nå etableres i bransjen.

- Digitalisering og samhandling bidrar for eksempel til å effektivisere prosesser for kundehenvendelser, konsesjonsbehandling og prosjektering. Å ha en internasjonal felles og åpen modell vil gi en plattform hvor leverandører kan utvikle nye innovative løsninger og bidra til digitale samhandling i bransjen. Modellen er et fundament for å utnytte dataene våre og etablere intelligente løsninger for framtiden, sier leder for IT- og informasjonsstyring Sigve Hamran i Lnett, som også har ledet prosjektet for felles informasjonsmodell. 

Det er i ny modell satt opp flere tusen sett med regler som sier hvilken informasjon som skal presenteres for ulike anleggsdeler, og regler for hvordan komponenter kan kobles sammen. Modellen omfatter både elektriske komponenter som strømbrytere, kabler og linjer, men også strukturkomponenter som master, rør, bygginger og traséer.

Kort om selskapene

Om Elvia
Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten. Elvia har ansvar for Norges største nettområde. Vårt strømnett dekker totalt ca. 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark. Fremtiden er elektrisk, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med over 800 ansatte er Elvia godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen og elektrifisering av nordmenns hverdag. 

Om Lnett
Lnett har ansvaret for at 160.000 kunder i Sør-Rogaland har strøm. Selskapet er en del av Lysekonsernet. Nettselskapet har ansvaret for regionalnettet («fylkesveiene) i området fra Egersund i sør til Hjelmeland i nord, i tillegg til distribusjonsnettet helt fram til kunder i 9 kommuner. Lnett jobber kontinuerlig med å sikre god og stabil strømforsyning, og er i gang med en storstilt oppgradering av regionalnettet i regionen. 

Om Esri
Esri er en internasjonal leverandør på programvare for geografisk informasjonssystem (GIS). Med ArcGIS kan data kobles mot kart for å se nye sammenhenger og ut fra det ta gode beslutninger. Programvarene er en plattform for å gjøre analyse, lage applikasjoner, samle inn data, vise sammenhenger med mer. Selskapet har sitt hovedkontor i California i USA, og har over 5000 ansatte fra 73 land.