- Vi arbeider hele tiden med forbedringer som kan bidra til færre strømbrudd for våre kunder eller raskere feilretting hvis feil oppstår. Sensorkuler som vi nå tester ut er en spennende teknologi som vi har fulgt med på i et par år. Vi tror at sensorene vil gi oss nyttig informasjon for optimal drift av strømnettet, sier leder for driftssentralen Terje Nevland i Lyse Elnett.   

Teknologi som bidrar til et mer robust strømnett med færre strømbrudd er særdeles viktig nå når samfunnet blir mer og mer elektrisk. Lyse Elnett deltar derfor i flere pilotprosjekter der ny teknologi blir testet ut.

Overvåker 
Det er Heimdall Power som står bak løsningen med sensorkule som overvåker strømnettet.  

- Kulene våre sender informasjon om tilstanden på kraftlinjen gjennom målinger av temperatur, vibrasjon og linjesig. Dette kan for eksempel varsle nettselskapet om snø og is på linjene. Nettselskapet kan da sende ut mannskap for å gjøre vedlikehold før feil oppstår og gir strømbrudd, sier Brage W. Johansen, daglig leder i Heimdall Power.  

Han mener nettselskap kan spare penger på å ta i bruk sensorkuler i strømnettet. Sensorkulene gir også informasjon om ledig kapasitet i strømnettet, som er viktig når det skal tas beslutning om å investere i nytt strømnett eller om kostbare investeringer kan utsettes. Det er mulig å bruke andre sensorer i kulen avhengig av behov.   

Inn på eiersiden
I tillegg til at sensorkuler blir prøvd ut i strømnettet til Lyse Elnett, så går Lyse-konsernet også inn på eiersiden i Heimdall Power gjennom en emisjon sammen med BKK og Hafslund E-CO. De tre energiselskapene har stor tro på den norskutviklede løsningen.

- Vi har stor tro på teknologien og prosjektet. Dette vil være en viktig brikke i det grønne skiftet, hvor vi skal elektrifisere flere deler av samfunnet, sier Ørjan Aukland, leder M&A og Lyse Investeringer.

Gjennom investeringsfondet Lyse Investeringer investerer konsernet i bærekraftige tidligfase-selskaper innen teknologi og fornybar energi. Dette skal være med å bidra til omstilling i regionen, flere arbeidsplasser samt gi ny teknologi som Lyse har nytte av å ta i bruk.

Norskprodusert
Kulene som er montert på kraftlinje hos Lyse er produsert hos Westcontrol på Tau. Heimdall bygger nå opp produksjonskapasiteten for å kunne levere på store prosjekter, og ser spennende muligheter internasjonalt.

- Vi ser klart spennende muligheter til å lansere internasjonalt, sier Brage W. Johansen. Selskapet startet i 2016, og har siden da utviklet tre prototyper av kulene.