Elnett21 vil vise hvordan elektriske transportløsninger for det 21. århundret kan se ut i praksis. Et helelektrisk transportsystem gir nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling, og Lyse er en av partnerne. 
Elnett21 skal investere i nye løsninger for å teste og sikre optimal bruk av strømnettet til utslippsfri transport. Møtet denne uken ga en introduksjon til prosjektet og kontraktene knyttet til bygging av lokale mikronett som har en samlet verdi på rundt 50 millioner kroner. Det vil si at Avinor, Stavangerregionen Havn og Forus Næringspark søker leverandører av batterier, solceller, vindmøller, styringssystem og fundament samt mye mer. Det tilsvarer ca halvparten av prosjektets totalinvesteringer. 
Ronny Fiuren i Forus Næringspark sitter foran en skjerm og forteller leverandører om prosjektet Elnett21- Det er viktigere enn noen gang å holde framdrift i prosjektet, og sikre jobber til virksomheter framover. Flere deltakere forteller at de er glad vi ikke avlyste leverandørdagen, men gjorde den om til nettseminar for å redusere smittespredning, sier forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark. 

Prosjekt til 2024
Stavangerregionen ønsker å ta en ledende rolle innen elektrifisering av transportsektoren, og da er godt samarbeid en forutsetning for å lykkes. Elnett21 skal gjennomføres i perioden fram til 2024, og demonstrasjonsprosjektet er tidlig i produksjonsfasen. Anbudene blir utlyst av hver enkelt partner. 
Lyse vil også gjøre innkjøp i forbindelse med prosjektet, og da vil eksisterende rammeavtaler bli brukt. For eksempel vil Lyse Elnett bytte elektrisk anlegg i nettstasjoner i prosjektområdet. 
- Dette er et viktig prosjekt for regionen og Lyse. Det var derfor bra at leverandørdagen ble gjennomført og at vi fikk presentert prosjektet både for våre leverandører og andre, sier prosjektleder Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett. 
Smartly skal utvikle styringssystemet i prosjektet og blant annet se på ulike løsninger for kjøp og salg av fleksibilitet mellom partene.
- Det blir spennende å se hvilke produkter og løsninger som tilbys for å etablere mikronett og ikke minst hvordan disse kan knyttes opp mot styringssystemet. Dette er en unik mulighet for leverandører til å samarbeide for å lage gode og innovative løsninger for fremtidens elektrifisering av transportbransjen,
sier prosjektleder Charlotte Mehammer i Smartly.