Dette er jobben som gjøres i området, og som bidrar til økt forsyningssikkerhet:  

  • Ny transformator i Gilja transformatorstasjon er satt inn
  • To nye kraftledninger i distribusjonsnettet mellom Gilja og Maudal er satt i drift
  • Ny struktur på strømnettet gjør at småkraftprodusenter kan levere inn produksjon på ulike avganger i Gilja transformatorstasjon
  • Ny kraftledning mellom Gilja og Frafjord gjennom tunellen
  • Gamle luftlinjer på 50kV skal etter hvert fjernes


Arbeidet som utføres på Gilja transformatorstasjon er krevende, og det var mange tester som måtte utføres før nytt anlegg kunne tas i bruk.

For å få utført arbeidet har det vært flere planlagte strømstanser. Det har også vært en del strømbrudd i dette området i høst. Lnett har utført tiltak for å fjerne årsak til at feil oppstår. Vi vil vurdere ytterligere tiltak hvis det viser seg å være nødvendig.


Lnett kan aldri garantere at det ikke oppstår feil i strømnettet, men vi jobber kontinuerlig for å forsterke og vedlikeholde strømnettet slik at risiko for feil reduseres. Samtidig med at strømnettet er fornyet er det også satt opp vern som gjør at færre kunder mister strømmen dersom det oppstår feil i strømnettet i området.

Det gamle kraftverket i Maudal er fra 1930 og 1949, og var modent for oppgradering og blir erstattet med to nye kraftverk. 16. oktober 2023 startet Øvre Maudal kraftverk opp og kan nå kjøre med full produksjon. Det gamle kraftverket skal rives, og så skal Nedre Maudal kraftverk bygges. De to kraftverkene vil installert effekt på ca 10 MW hver, og ha lik produksjon som det gamle kraftverket.