I forbindelse med modernisering av Maudal vannkraftverk har Lyse Elnett fått konsesjon fra NVE til å øke kapasiteten i Gilja transformatorstasjon. Vedtaket er publisert på prosjektsiden under «konsesjoner og søknader». 

Prosjektet går nå i gang med detaljprosjektering for å kunne starte opp så raskt som mulig. Har dere spørsmål kan dere kontakte vår grunneierkontakt.