Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ga konsesjon til Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune i 2014, og stadfestet av Olje- og energidepartementet i 2016. Denne konsesjonen har senere falt bort siden vindkraftverket ikke ble satt i drift innen 2021, som var tidsfristen som ble satt i konsesjonen.

Kraftledningen Lnett søkte om konsesjon for var på 132 kV, og skulle kobles sammen med eksisterende kraftledning på Seldal i Sandnes. Norges vassdrags og energidirektorat, NVE har gitt konsesjon til å bygge kraftledningen, men denne ble anket til Olje- og energidepartementet.

Nå har Lnett informert departementet om at søknaden trekkes siden det ikke er noe som nå tilsier at det er behov for denne kraftledningen på 132 kV. 

Nye 22 kV-kraftledninger mellom Maudal og Gilja er bygget og i drift. Lnett planlegger å rive den eldste 50 kV kraftledningen mellom Maudal og Rage, nær Oltedal. Målet er å sende søknaden i første halvår 2024.