Heimlikstøl transformatorstasjon skal ligge nær veien og vi ser Lysefjorden i bakgrunnen.

Helmikstøl

Lnett planlegger ny Helmikstøl transformatorstasjon for å ta imot kraftproduksjon fra småkraftverkene Dalaåna og Nordåna. Samtidig blir forsyningssikkerheten til kunder i området betydelig forbedret. Konsesjon til transformatorstasjon ble gitt desember 2022. Bygging vil starte våren 2023 og stasjonen planlegges i drift høsten 2024.

Lnett AS har i desember 2022 fått konsesjon på omsøkte endringer på tidligere vedtak for Helmikstøl transformatorstasjon fra september 2015. Stasjonen skal ta imot kraftproduksjon fra flere småkraftverk som var omsøkt samtidig. Kraftverkene Dalaåna og Nordåna har fått konsesjon.

Fra opprinnelig omsøkt løsning har krav til stasjonen endret seg, og Lnett søker derfor om endringer for å tilpasse stasjonen bedre til terrenget og til oppdaterte standarder. Endringene gjelder blant annet justering av stasjonsområdet, endret adkomst samt endret utforming av kontrollhus. I tillegg er det behov for en reaktor i stasjonen i tilknytning til endring av systemjord for 132 kV nettet fra spolejordet til lavohmig jordet.

  • NVE ga konsesjon til endringssøknaden om plassering av Helmikstøl transformatorstasjon i desember 2022. 
  • Prosjektet arbeider med miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA-plan) samtidig med at konsesjonssøknaden behandles hos NVE.
  • Endringssøknad Helmikstøl transformatorstasjon ble sendt til NVE i mars 2022, og oppdatert i oktober 2022.
  • Kraftverkene Dalaåna og Nordåna fikk konsesjon i 2017 (ca 12 MW i total produksjon)
  • NVE ga konsesjon til å bygge Helmikstøl transformatorstasjon i september 2015.
Helmikstøl transformatorstasjon ligger på nordsiden av Lysefjorden i Sandnes kommune

Fakta

Sandnes
2024
Konsesjon gitt

Kontaktpersoner

John Ove Andreassen Grunneierkontakt
99277804
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kjell Inge Røyksund Prosjektleder
93044990
Se e-postadresse