Heimlikstøl transformatorstasjon skal ligge nær veien og vi ser Lysefjorden i bakgrunnen.

Helmikstøl

Lnett planlegger ny Helmikstøl transformatorstasjon for å ta imot kraftproduksjon fra småkraftverkene Dalaåna og Nordåna. Konsesjon til transformatorstasjon ble gitt allerede i 2015, men Lnett søker nå om endringer for å tilpasse stasjonen bedre til terrenget og til oppdaterte standarder, blant annet justering av stasjonsområdet, endret adkomst samt utforming av kontrollhus.

Lnett AS søker om endringer på tidligere vedtak for Helmikstøl transformatorstasjon fra september 2015. Stasjonen var omsøkt for å kunne ta imot kraftproduksjon fra flere småkraftverk som var omsøkt samtidig. Kraftverkene Dalaåna og Nordåna har fått konsesjon.

Fra opprinnelig omsøkt løsning har krav til stasjonen endret seg, og Lnett søker derfor om endringer for å tilpasse stasjonen bedre til terrenget og til oppdaterte standarder. Endringene gjelder blant annet justering av stasjonsområdet, endret adkomst samt endret utforming av kontrollhus. I tillegg er det behov for en reaktor i stasjonen i tilknytning til endring av systemjord for 132 kV nettet fra spolejordet til lavohmig jordet.

  • Prosjektet arbeider med miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA-plan) samtidig med at konsesjonssøknaden behandles hos NVE.
  • Endringssøknad Helmikstøl transformatorstasjon ble sendt til NVE i mars 2022, og oppdatert i oktober 2022.
  • Kraftverkene Dalaåna og Nordåna fikk konsesjon i 2017 (ca 12 MW i total produksjon)
  • NVE ga konsesjon til å bygge Helmikstøl transformatorstasjon i september 2015.
Helmikstøl transformatorstasjon ligger på nordsiden av Lysefjorden i Sandnes kommune

Fakta

Sandnes
2024
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Andreas Janson Grunneierkontakt, grunnerverv
408 73 870
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Andreas Ente Prosjektleder, konsesjon
98623930
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Børre Dybesland Myndighetskontakt
Se e-postadresse