Heimlikstøl transformatorstasjon skal ligge nær veien og vi ser Lysefjorden i bakgrunnen.

Helmikstøl

Lnett planlegger ny Helmikstøl transformatorstasjon for å ta imot kraftproduksjon fra småkraftverkene Dalaåna og Nordåna. Samtidig blir forsyningssikkerheten til kunder i området betydelig forbedret.

Lnett har i oktober 2023 fått godkjent detaljplan og oppdatert anleggskonsesjon. Det skal blant annet bygges et utendørs koblingsanlegg, kontrollhus med grunnflate på ca 150 m2, 140 m lang adkomstvei og en 180 meter lang flom- og skredvoll. 

Konsesjonen gir også rett til å bygge om og knytte til eksisterende kraftledninger til Helmikstøl transformatorstasjon.

Stasjonen skal ta imot kraftproduksjon fra flere småkraftverk som var omsøkt samtidig. Kraftverkene Dalaåna og Nordåna har fått konsesjon.

Fra opprinnelig omsøkt løsning har krav til stasjonen endret seg, og Lnett søkte derfor i 2022 om endringer for å tilpasse stasjonen bedre til terrenget og til oppdaterte standarder. Endringene gjelder blant annet justering av stasjonsområdet, endret adkomst samt endret utforming av kontrollhus. I tillegg er det behov for en reaktor i stasjonen i tilknytning til endring av systemjord for 132 kV nettet fra spolejordet til lavohmig jordet.

Framdrift:

  • Planlagt tilknytning av kraftverkene siste halvår 2024

Dette har skjedd:

  • Tett stasjonsbygg april 2024
  • NVE ga oppdatert anleggskonsesjon oktober 2023
  • Detaljplan (tidligere kalt miljø-, transport-, og anleggsplan) godkjent i oktober 2023
  • NVE ga konsesjon til endringssøknaden om plassering av Helmikstøl transformatorstasjon i desember 2022. 
  • Endringssøknad Helmikstøl transformatorstasjon ble sendt til NVE i mars 2022, og oppdatert i oktober 2022.
  • Kraftverkene Dalaåna og Nordåna fikk konsesjon i 2017 (ca 12 MW i total produksjon)
  • NVE ga konsesjon til å bygge Helmikstøl transformatorstasjon i september 2015.
Helmikstøl transformatorstasjon ligger på nordsiden av Lysefjorden i Sandnes kommune

Fakta

Sandnes
2024
Utbygging

Kontaktpersoner

John Ove Andreassen Grunneierkontakt
99277804
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kjell Inge Røyksund Prosjektleder
93044990
Se e-postadresse