Det skal blant annet bygges et utendørs koblingsanlegg, kontrollhus med grunnflate på ca 150 m2, 140 m lang adkomstvei og en 180 meter lang flom- og skredvoll. 

Konsesjonen gir også rett til å bygge om og knytte til eksisterende kraftledninger til Helmikstøl transformatorstasjon.

Stasjonen skal ta imot kraftproduksjon fra flere småkraftverk som var omsøkt samtidig. Kraftverkene Dalaåna og Nordåna har fått konsesjon.

Detaljplanen konkretiserer hvordan Lnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet informasjon om vedtaket kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.

Detaljplanen med tilhørende dokument kan lese under menypunktet "Detaljplan" på prosjektsiden.