Transformatorstasjonen bygges for å ta imot kraftproduksjon fra to småkraftverk i området. Fiskå Maskin er i gang med å lage vei og sprenge ut tomt. På nyåret starter betongarbeidet opp. 

Illustrasjon viser hvordan ny transformatorstasjon med utendørs anlegg vil ligge i terrenget.

Den nye transformatorstasjonen blir bygget som utendørs luftisolert koblingsanlegg. Den bygges med enkel seksjonerbar samleskinne, men tilrettelegges med plass for eventuell senere utvidelse av koblingsanlegget. 

Det er Siemens Energy som leverer de elektriske anleggene. Nettpartner har fått oppdraget med å sette opp fem nye mastepunkter og koble om eksisterende kraftledninger slik at de går inn til ny transformatorstasjon. 

Hvis alt går greit og i henhold til planen skal stasjonen settes i drift høsten 2024.