Lnett bygger nytt kontrollhus med grunnflate på ca 150 kvadratmeter i tillegg til et utendørsanlegg for å knytte til to vannkraftverk som bygges av Småkraft i dette området. De to kraftverkene vil ha en total produksjon på 52,9 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 2600 husholdninger. 

Arbeidet med grunn- og byggearbeidene er i rute så langt, men det er forsinkelser på leveranse av transformator og brytere til utendørs anlegget. Transformatoren skulle vært levert i mars, og nytt leveringstidspunkt er anslått til midten av juni. Dette vil medføre forsinkelse på oppstart av montasjearbeidet. 

Fiskå Maskin har kontrakt for graving og grunnarbeid, mens AS Betong har oppdraget med å sette opp bygget og utføre betongarbeid. Det er Siemens Energy som leverer de elektriske anleggene.

Småkraft betaler sin andel av kostnadene for transformatorstasjonen gjennom anleggsbidrag. 
Bilde av kontrollhus med norsk flagg i toppen framme til høyre i bilde med fundament for utendørsanlegg bak.